Disclaimer

NAR nar <de ~ (m.); ~ ren> 0.1 zot, dwaas

Van oorsprong de grappenmaker aan het hof van een vorst of bij een rederijkerskamer. De nar werd gezien als staande onderaan de sociale ladder, maar mocht zeggen wat hij wilde, vaak tegen de heersende opvattingen in, zonder dat hij daarvoor gestraft werd. In de Orde van de Dwazen was de geborduurde nar op de kleding een herkenningsteken.

Noot van de redactie

De redaktie stelt zich niet aansprakelijk voor getikte fouten. Wij zijn namelijk goed fout bezig en dus getikt! De Inhoud van deze website heeft aldus geen impliciete of expliciete bedoeling van de auteurs.

Het is belangrijk te onthouden dat de Inhoud door de Auteurs is bedoeld als een of meerdere van de volgende punten:

  • een grap;
  • een gedachte-experiment;
  • een extreem voorbeeld van een bepaalde zaak, of dat nu van sociale, juridische, politieke, filosofische of andersoortige aard is;
  • het resultaat van een extreme geestelijke toestand, tot de uitersten van tijdelijke of permanente krankzinnigheid.

Is getekend,

Zijn getikt,
De redactie

zoekt u contact?

Pin It on Pinterest

Share This