Afsplitsing, Lijst 3 Gewoon Normaal is een feit.

Het boterde al een tijdje niet zo goed meer tussen Jos Wangzak en Frits Fluit, voorheen GFW, Goed Fatsoen Walfigem. Sinds de oprichting van de partij Gewoon Normaal zijn er in het bestuur herhaaldelijk conflicten die uiteindelijk te herleiden zijn tot de grondbeginselen van de partij. Daar, waar de heer Wangzak de conservatieve, fundamentalistische leider speelt is de heer Fluit na 16 mei 2009 in een tolerantere samenleving gaan geloven. Dit gaat echter gepaard met ideeën die haaks staan op het partijbeginsel van Gewoon Normaal. Dit kwam regelmatig tot botsingen die uitvoerig in het Walfigems Weekblad te volgen waren maar vorige week besloot Fluit dan ook na een tumultueuze vergadering in het gemeentehuis uit de fractie van Gewoon Normaal te stappen en een eigen eenmansfractie onder de naam Redelijk Normaal te beginnen.

Fluit is van mening dat ‘gewoon’ onderhevig is aan veranderingen van de tijd en zich dan ook moet aanpassen.
Mits binnen het redelijke!

  • RN gaat uit van de einddatum van deze planeet die wij aarde noemen, te weten tussen 21 december 2112 tot 6 januari 2013
  • RN is voor plezier beleven aan dingen zoals seks, tv en radio mits REDELIJK. (sm en bondage Bijv.. mag wel)
  • RN is dan ook voor REDELIJK gedrag op het werk, verkeer, openbare ruimten en kleedhokjes.(beetje gluren mag Bijv.. wel)
  • RN vindt dat de mens zich thuis ook REDELIJK moet gedragen. (zo nu en dan met de buurvrouw wippen moet kunnen)
  • RN vindt dat het vergaderen soms zin heeft maar meestal niet.
  • RN is voor dinsdagavond lekker met het gezin televisie kijken mits naar REDELIJKE programma’s.
    (bijv. RTL9, ik kom bij je neuken)

Fluit zal binnenkort zijn complete programma aan de kiezers van Walfigen kenbaar maken en zoekt ondertussen mensen, supporters en fans die RN een warm hart toe dragen.
Reageren kan al: Informatie RN naar/bij

Henk Fluit, Befferstraatweglaanplantsoen 6, Walfigem.

 

Pin It on Pinterest

Share This